VMI ir FNTT patikrinimai: dažniausi pažeidimai ir tikrinamojo teisės

VMI per 2020 m. I ketvirtį atlikus 1590 kontrolės veiksmų, nustatė 11,68 mln. Eur papildomai į valstybės biudžetą mokėtinų sumų, iš kurių 7,46 mln. Eur mokėtinų mokesčių ir su jais susijusių sumų ir 4,22 mln. Eur mokėtina suma, patikslinus mokesčio deklaracijose nustatytus neatitikimus.

VMI yra išskyrusi prioritetines priežiūros bei kontrolės sritis, kurioms 2020 m. numatoma skirti išskirtinį dėmesį, t. y. viešojo maitinimo, statybų, mėsos ir jos gaminių gamybos bei prekybos, kaimo turizmo, elektroninės prekybos, odontologijos paslaugų, naudotų automobilių prekybos ir remonto bei autodetalių prekybos sektoriai.

 

Dažniausiai VMI ir FNTT atliekamų patikrinimų metu nustatomi šie pažeidimai:

1. Grynųjų pinigų/kasos operacijų taisyklių pažeidimai – neapskaityti pinigai už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes, kasoje/kasos operacijų vietoje randama daugiau arba mažiau grynųjų pinigų nei nurodyta apskaitos dokumentuose, prekiaujama be kasos aparatų, randami asmeniniai pinigai kasos operacijų vietose, kiti kasos operacijų tvarkos pažeidimai;

2. Darbo užmokesčio mokėjimo, darbo laiko apskaitos tvarkos pažeidimai – darbuotojams išmokamas buhalterinėje apskaitoje neapskaitytas darbo užmokestis, siekiant sumažinti mokėtinas valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, įmokas į Garantinį fondą ir gyventojų pajamų mokesčio sumas, darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nėra fiksuojamas faktiškai išdirbtas darbuotojų darbo laikas bei nustatomas nelegalus darbas (darbdavys nesudaro darbo sutarties raštu arba nepraneša Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinei įstaigai mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki darbo pradžios apie darbuotojo priėmimą į darbą);

3. Neatitikimai dėl neteisingo Pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo – turto ir kitų sąnaudų, kurie naudojami asmeniniais tikslais įtraukimas į įmonės buhalterinę apskaitą (automobiliai, kuras ir pan.), neteisingai paskirstytos veiklos sąnaudos, tenkančios apmokestinamoms ir neapmokestinamoms pajamoms;

4. Apskaitoje esančio turto (sandėlio) įtraukimo bei nurašymo taisyklių pažeidimai (apskaitoje rasta turto, kuris realiai jau sunaudotas, arba atvirkščiai – rasta turto, kurio nėra apskaitoje (medžiagos, prekės, žaliavos, pagaminta produkcija);

5. PVM, pelno ar kitų mokesčių vengimas (pvz. įmonei į buhalterinę apskaitą įtraukiant realiai neįvykusius (tariamus) sandorius ar sandorius pagal tikrovės neatitinkančius apskaitos dokumentus);

6. Ataskaitų ir dokumentų apie įmonės pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimai (pvz. buhalterinėje apskaitoje apskaitoma daugiau lėšų nei nurodoma PVM deklaracijoje);

7. Europos Sąjungos paramos lėšų neteisėtas gavimas ir panaudojimas;

8. Veikloje naudojamų intelektinės nuosavybės objektų pažeidimai (nelicencijuotų kompiuterių programų naudojimas);

 

VMI patikrinimų metu Jūs turite teisę: 

1. Reikalauti, kad atvykę pareigūnai prisistatytų ir parodytų savo tarnybinius pažymėjimus, siekiant įsitikinti, jog pas Jus atvyko konkrečios teisėsaugos institucijos atstovai;

2. Reikalauti atvykusių pareigūnų, kad šie nurodytų atvykimo bei atliekamų veiksmų teisinį pagrindą;

3. Nuo pat pirmo kontakto su teisėsaugos institucijos atstovais, taip pat nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos turėti savo atstovą (gynėją), kuris atstovautų Jūsų teisėms ir teisėtiems interesams;

4. Žinoti kuo esate įtariami/kaltinami;

5. Duoti parodymus arba tylėti ir (ar) atsisakyti duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką;

6. Niekas negali Jūsų versti prisipažinti padarius nusikalstamą veiką, kurios padarymu esate įtariamas;

7. Reikšti prašymus, pastabas žodžiu ir/ar raštu dėl atliekamų veiksmų, taip pat savo pastabas pažymėti atliekamų veiksmų protokoluose, susipažinti su savo parodymų protokolais ir daryti juose pakeitimus bei pataisas, prašyti, kad būtų daromi Jūsų parodymų garso ir vaizdo įrašai; Jūs turite teisę pats surašyti savo parodymus; parodymus duoti savo gimtąja kalba ir naudotis vertėjo paslaugomis, jei apklausa vyksta Jums nesuprantama kalba, taip pat gauti vertimą žodžiu ir raštu;

8. Dalyvauti atliekant kratą ir kitus procesinius veiksmus.

 

FNTT patikrinimų metu Jūs turite teisę: 

1. Reikalauti, kad atvykę institucijos atstovai (tikrintojai) prieš atliekant bet kokius veiksmus prisistatytų ir parodytų valstybės tarnautojo pažymėjimus bei pavedimą (dokumentą) tikrinti – be pavedimo (dokumento) patikrinimai yra neteisėti;

2. Susipažinti su institucijos pavedimu (dokumentu) atlikti patikrinimą (kam pavesta atlikti tyrimą; koks yra patikrinimo objektas, tikslas, rūšis, konkreti tikrinimo data ar laikotarpis, adresas), siekiant įsitikinti, jog pas Jus atvyko konkrečios teisėsaugos institucijos atstovai, nurodyti pavedime tikrinti;

3. Gauti pavedimo egzempliorių ar patvirtintą kopiją;

4. Patikrinimo metu dalyvauti asmeniškai arba paskirti atstovą patikrinimo metu:

a) atminkite, kad atstovą turi teisę paskirti tik įmonės vadovas!;

b) informuokite aptarnaujantį personalą, kad tik JŪS esate atsakingas už įmonės atstovavimą patikrinimo procese.Aptarnaujantis personalas šiame procese nedalyvauja!

5. Susipažinti su patikrinimo metu surinkta informacija, institucijos atstovų parengtais dokumentais;

6. Teikti klausimus, reikšti prašymus, pastabas žodžiu ir/ar raštu dėl atliekamų veiksmų, taip pat savo pastabas pažymėti atliekamų veiksmų protokoluose, gauti jų konsultacijas ir paaiškinimus;

7. Reikalauti sudaryti dokumentų paėmimo akto bei pasidaryti paimamų dokumentų originalų (jei pasiima originalus) kopijas; Pasidarykite visų paimamų ar surašomų dokumentų Reikalaukite pasirašyto paėmimo akto, kuriame turi būti pateikta kuo detalesnė informacija apie paimamus dokumentus ar daiktus;

8. Reikalaukite paaiškinti dėl ko atvyko ir kaip vyks visas patikrinimas, kokie numatomi veiksmai ir terminai;

9. Atminkite, kad niekas negali Jūsų versti rašyti paaiškinimų „čia ir dabar“, informuokite institucijos atstovus, kad paaiškinimus pateiksite vėliau;

10. Nepasirašyti institucijos atstovų parengtų dokumentų, jei juose yra bent menkiausia detalė, neatitinkanti realios situacijos. Neatitikimus ir pastabas būtinai pažymėkite ant duodamo pasirašyti dokumento.


Svarbu nepamiršti, kad turimomis teisėmis reikia disponuoti protingai ir atliekamo patikrinimo metu visada bendradarbiauti su priežiūros institucijos atstovais.

 

Patikrinimų metu, nuo pat pirmo kontakto turėdami savo atstovo poreikį, susisiekite:

advokatas Ramūnas Širvys, +370 610 14704
advokatas Gilbertas Kinderevičius, +370 686 44500

Daugiau naujienų

„JurisConsultus“ sėkmingai atstovavo klientą byloje dėl avanso grąžinimo pagal preliminariąją sutartį

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

SEMINARAS: „Kokia yra valdybos nauda verslui ir jo savininkams?“

Augant verslui svarstote, kada yra tinkamas laikas patikėti strateginius verslo sprendimus profesionalams.
Galvojate apie atsitraukimą nuo verslo?
Keliate klausimus ar norite pasisemti daugiau žinių, kaip tinkamai suformuoti valdybą, kuri padėtų verslui įgauti antrą kvėpavimą ir augti?
O gal jau esate kelyje tapti valdybos nariu?
Jurisconsultus ir GS Consult organizuojamame seminare pristatysime pagrindines valdybos narių funkcijas.
Aptarsime įmonių valdymo klausimus, remiantis ne tik gerąja praktika, bet ir atsižvelgiant į galimas rizikas ją valdant.
Šie mokymai skirti planuojantiems tapti valdybų nariais ar jau pradėjusiems šį karjeros kelią. Taip pat verslų savininkams ar organizacijų vadovams, kurie svarsto apie valdybos formavimą, jos tikrą poreikį ir nori sužinoti apie tai iš praktikų.
Grupėje bus ne daugiau nei 14 asmenų, tad turėsite pakankamai laiko drauge su lektoriais aptarti jums rūpimus klausimus, bei surasti tinkamus sprendimus pateiktoms situacijoms.

Mūsų partneriai

  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image