„JurisConsultus“ sėkmingai atstovavo klientą byloje dėl avanso grąžinimo pagal preliminariąją sutartį

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

Ieškovas kreipėsi į teismą dėl sumokėto avanso, kuris sudarė 16,33 proc. perkamo turto kainos, grąžinimo. Ieškovas savo ieškinio reikalavimą grindė tuo, kad jis negali būti laikomas kaltu dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo, kadangi pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis nebuvo sudaryta ne dėl ieškovo nepagrįsto atsisakymo ar vengimo sudaryti sutartį, bet todėl, kad kredito įstaigos nesuteikė ieškovui pakankamo dydžio būsto finansavimo. Taigi, nutrūkus šalių ikisutartiniams santykiams ir nesudarius pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties, ieškovas laikė, kad atsakovas turi pareigą grąžinti ieškovui be pagrindo įgytą turtą (ieškovo sumokėtą avansą).

Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad tokiu atveju, kai yra pareiškiamas reikalavimas grąžinti sumokėtą avansą pagal preliminariąją sutartį nesudarius pagrindinės sutarties, yra būtina išsiaiškinti dėl kieno kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai dėl sutarties nesudarymo padarytus nuostolius. Teisinis pagrindas civilinei atsakomybei esant ikisutartiniams santykiams kilti yra nesąžiningas šalies elgesys (CK 6.163 straipsnio 3 dalis). <…> Neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (elgiasi nesąžiningai).

Byloje buvo nustatyta, kad preliminariąja sutartimi šalys susitarė, jog ieškovas pareiškia, kad jis yra finansiškai pajėgus sumokėti šioje sutartyje numatytą turto kainą. Tuo atveju, jeigu dėl šios garantijos neatitikimo nebus sudaryta pagrindinė turto pirkimo – pardavimo sutartis, bus laikoma, kad ji nesudaryta dėl ieškovo kaltės.

Preliminariojoje sutartyje šalys nebuvo sutarę, jog ieškovui negavus finansavimo iš kredito įstaigų ir todėl nebus sudaryta pagrindinė sutartis, bus laikoma, jog ieškovas  yra nekaltas dėl sutarties nesudarymo.

Teismas konstatavo, kad ieškovas dar iki preliminariosios sutarties sudarymo momento turėjo būti užsitikrinęs reikiamą finansavimą turtui iš atsakovo įsigyti. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas buvo tai padaręs, todėl darytina priešinga išvada: kad iki preliminariosios sutarties sudarymo ieškovas nebuvo dėjęs pakankamai pastangų, jog susitartų su kredito įstaigomis dėl reikiamo dydžio paskolos jam suteikimo.

Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas iki preliminariosios sutarties sudarymo momento ir vėliau, neužsitikrinęs reikalingo finansavimo, nesilaikė preliminariąja sutartimi prisiimto įsipareigojimo (duotos garantijos), todėl tokie ieškovo veiksmai laikomi nesąžiningais ir remiantis nurodytu preliminariosios sutarties nuostatomis ieškovas pripažįstamas atsakingu (kaltu) už pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymą.

Be to, byloje buvo nustatyta, kad šalys laisva valia preliminariąja sutartimi ir  sutarties prieduose sutarė, kad jeigu pagrindinė sutartis nebus sudaryta dėl ieškovo kaltės, visas avansas liks atsakovui kaip bauda, kuri šalių laikoma protingais ir teisingais minimaliais atsakovo nuostoliais.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (delspinigių, baudos) skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais.

Kliento interesams atstovavo ir konsultacijas teikė advokatas Ramūnas Širvys ir advokato padėjėja Inga Štrimaitienė.

Šis komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 670 69004.

*Asociatyvi iliustracija. Nuotrauka iš Freepik

Daugiau naujienų

„JurisConsultus“ sėkmingai atstovavo klientą byloje dėl avanso grąžinimo pagal preliminariąją sutartį

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

SEMINARAS: „Kokia yra valdybos nauda verslui ir jo savininkams?“

Augant verslui svarstote, kada yra tinkamas laikas patikėti strateginius verslo sprendimus profesionalams.
Galvojate apie atsitraukimą nuo verslo?
Keliate klausimus ar norite pasisemti daugiau žinių, kaip tinkamai suformuoti valdybą, kuri padėtų verslui įgauti antrą kvėpavimą ir augti?
O gal jau esate kelyje tapti valdybos nariu?
Jurisconsultus ir GS Consult organizuojamame seminare pristatysime pagrindines valdybos narių funkcijas.
Aptarsime įmonių valdymo klausimus, remiantis ne tik gerąja praktika, bet ir atsižvelgiant į galimas rizikas ją valdant.
Šie mokymai skirti planuojantiems tapti valdybų nariais ar jau pradėjusiems šį karjeros kelią. Taip pat verslų savininkams ar organizacijų vadovams, kurie svarsto apie valdybos formavimą, jos tikrą poreikį ir nori sužinoti apie tai iš praktikų.
Grupėje bus ne daugiau nei 14 asmenų, tad turėsite pakankamai laiko drauge su lektoriais aptarti jums rūpimus klausimus, bei surasti tinkamus sprendimus pateiktoms situacijoms.

Mūsų partneriai

  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image