Esame tie teisininkai, kurie nuo pirmos Jūsų verslo minutės veikia kaip įmonės teisės partneriai ir konsultantai. Nuolat domimės Jūsų verslo specifika ir gilinamės į procesus, o ieškodami individualių sprendimų, pasitelkiame visos komandos patirtį, sekame aktualią teismų praktiką bei įstatymų naujoves.

Esame Jūsų verslo partneriai, todėl nuosekliai stengiamės užtikrinti įmonės augimo pagreitį patardami iškylančiais teisiniais klausimais. Verslo teisės sprendimus pateikiame ne tik remdamiesi nuolatine teismų praktikos analize, sekdami įstatymų naujoves, bet ir domėdamiesi kasdiene Jūsų verslo bei Jūsų veiklos sektoriaus specifika.

Verslo pasitikėjimą pelnėme verslo teisės srityse:

 • įmonių teisė, įsigijimai, susijungimai, steigimas;
 • restruktūrizavimas, bankrotas;
 • komercinė teisė, sutarčių teisė;
 • nekilnojamasis turtas ir statyba;
 • intelektinė nuosavybė ir informacinės technologijos;
 • duomenų apsauga;
 • mokesčių ir finansų teisė;
 • konkurencijos teisė;
 • transporto teisė;
 • dalyvių, valdymo organų tarpusavio santykių reguliavimas, ginčai.

Susisiekite

Juris Consultus

+370 618 18 020

Tarp verslo atstovų ir darbuotojų sudarytų darbo santykių reguliavimas bei administravimas verslui neretai tampa iššūkiu dėl nuolat besikeičiančių teisės aktų.

Būdami jūsų partneriais, užtikriname naujausius teisės aktus atitinkančių personalo dokumentų paruošimą, teikiame konsultacijas bei atstovaujame sprendžiant iškilusius ginčus.

Atsižvelgdami į Jūsų verslo sektoriaus specifiką, dalijamės komandos turima patirtimi šiose darbo teisės srityse:

 • darbo teisinių santykių reguliavimas;
 • komercinių paslapčių apsauga;
 • nekonkuravimas;
 • darbo ginčai.

Susisiekite

Juris Consultus

+370 618 18 020

Nuolat analizuodami ir sistemindami specialiuosius medicinos sektoriaus atstovų veiklą reguliuojančius aktualius teisės aktus, savo klientams pateikiame įžvalgas, padedančias efektyvinti jų veiklą ar išvengti/sumažinti galimas rizikas.

Mūsų teisininkų komanda teikia konsultacijas šiais sveikatos apsaugos srities klausimais:

 • sveikatos priežiūros teisinis reguliavimas;
 • pacientų duomenų apsauga;
 • pacientų žalos atlyginimas;
 • farmacija;
 • licencijavimas.

Susisiekite

Juris Consultus

+370 618 18 020

Vykdydami savo teisinio partnerio pareigą, nuolat akcentuojame prevencijos svarbą, padedančią verslui išvengti ginčinių atvejų ir sutaupančią įmonės resursus.

Jei vis dėlto ginčas iškyla, jį padedame spręsti šiais būdais:

 • neteisminis ginčų sprendimas, derybos, mediacija;
 • ikiteisminės ginčų sprendimo procedūros;
 • arbitražas;
 • teisminiai ginčai.

Susisiekite

Juris Consultus

+370 618 18 020

Dirbame šiose viešosios teisės srityse:

 • viešieji pirkimai;
 • statyba ir aplinkosauga;
 • administracinė teisė ir nusižengimai.

Susisiekite

Juris Consultus

+370 618 18 020

Verslo įmones kuria ir vienija fiziniai asmenys. Siekdami būti verslo teisės partneriai, jaučiame pareigą rūpintis ne tik verslu, bet ir jame dirbančiais darbuotojais, konsultuodami ir atstovaudami sprendžiant klausimus, susijusius su:

 • šeimos, paveldėjimo teise;
 • fizinių asmenų bankrotu;
 • žalos atlyginimu;
 • vartotojų teisių apsauga.

Susisiekite

Juris Consultus

+370 618 18 020
home image

Savo praktikoje dirbame šiuose verslo sektoriuose:

 • apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos;
 • farmacija, sveikatos priežiūra, medicina;
 • NT ir statyba;
 • didmeninė / mažmeninė prekyba;
 • gamyba / pramonė;
 • IT, finansinės, draudimo ir investicijų paslaugos;
 • transportas ir logistika;
 • žemės ūkis;
 • viešasis sektorius.

Mūsų partneriai

 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image