Vartotojų internetu įsigytų prekių keitimas ir grąžinimas: ką svarbu žinoti prekybą internetu vykdančiam verslui?

Visame pasaulyje paskelbta Covid-19 pandemija ir su ja susiję ekonominės veiklos apribojimai lėmė itin spartų elektroninės prekybos augimą. Kartu su tuo išaugo ir ginčų dėl nuotoliniu būdu įsigytų prekių tarp internetinių parduotuvių valdytojų ir vartotojų skaičius. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) duomenimis vartotojai vis dažniau kreipiasi dėl pardavėjų nepagrįstai taikomų internetu įsigytų prekių grąžinimo apribojimų bei teisės aktuose nenumatytų mokesčių, išlaidų priskyrimo vartotojams.
Kokias aplinkybes pardavėjas turėtų įvertinti vartotojui pateikus prašymą pakeisti/grąžinti internetu įsigytą kokybišką prekę?

 1. Prekių grąžinimo terminas

Vartotojas internetu įsigijęs dėl tam tikrų priežasčių jam netinkančią prekę, turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 kalendorinių dienų nuo užsakytos prekės gavimo dienos, pakeisti nusipirktą prekę arba šią prekę grąžinti pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtą kainą, nebent pardavėjas yra nurodęs ilgesnį prekių keitimo/grąžinimo terminą. Suėjus šiam terminui pardavėjas turi teisę atsisakyti pakeisti ar priimti vartotojo grąžinamą prekę.

Prieš vartotojui užsisakant prekę internetu, svarbu, kad pardavėjas aiškiai ir suprantamai informuotų vartotoją apie jo teisę atsisakyti nuotolinės sutarties bei šios teisės įgyvendinimo sąlygas, terminą bei tvarką. Pardavėjui neįvykdžius šios pareigos, vartotojas įgis teisę atsisakyti sutarties ir grąžinti internetu įsigytą prekę per 12 mėnesių nuo prekės gavimo dienos.

 1. Negrąžinamos prekės

14 kalendorinių dienų keitimo/grąžinimo teisė nėra absoliuti. Civilinio kodekso 6.22810 straipsnis numato baigtinį negrąžinamų kokybiškų prekių sąrašą. Vartotojas, nesant pardavėjo sutikimo, neturi teisės keisti/grąžinti šių prekių:

 • Greitai gendančių prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
 • Pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių (pvz. baldai, pagaminti pagal pirkėjo nurodytus matmenis; marškinėliai su pirkėjo pasirinktu atvaizdu);
 • Supakuotų prekių, kurios po pristatymo buvo išpakuotos ir yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz. dantų šepetėlis);
 • Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
 • Alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo-pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po 30 dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų;
 • Laikraščių, periodinių leidinių, žurnalų, išskyrus šių leidinių prenumeratą;
 • Supakuotų vaizdo, garso įrašų ar supakuotos programinės įrangos, kurie po pristatymo buvo išpakuoti.

Vartotojo grąžinama prekė privalo būti nenaudota, nesugadinta, išsaugojus vartojamąsias savybes bei nepraradusi prekinės išvaizdos, t. y. apžiūrėta tik tiek, kiek tai galima padaryti fizinėje parduotuvėje. Grąžinamai prekei neatitinkant šių reikalavimų, pardavėjas savo pasirinkimu turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekę arba priimti prekę ir išskaičiuoti jos nusidėvėjimo išlaidas, jeigu tai įmanoma padaryti.

 1. Prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas

Vartotojas, su prašymu pakeisti/grąžinti įsigytą prekę kartu turi pateikti įrodymą, patvirtinantį, kad ši prekė yra įsigyta iš konkretaus pardavėjo, pvz. sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą, kasos aparato kvitą, pirkimo-pardavimo kvitą, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekį ir pan.

 1. Prekių grąžinimo išlaidos

Prekių grąžinimo išlaidas privalo sumokėti pirkėjas, jeigu sutartyje nenumatyta, kad šias išlaidas apmoka pardavėjas ir apie šią sąlygą pardavėjas tinkamai informavo pirkėją prieš sudarant sutartį.

Pardavėjas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pirkėjo pranešimo dėl prekių grąžinimo gavimo, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

Pardavėjas gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos pardavėjui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį pirkėjui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka pardavėjui.

Pardavėjas taip pat neprivalo grąžinti pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad pirkėjas aiškiai pasirinko kitą (pvz. pristatymą skubos tvarka per 24 val.) negu pardavėjo pasiūlytą pigiausią įprastinį prekių pristatymo būdą.

 1. Pranešimo apie grąžinamą prekę forma

Vartotojas turi pranešti pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą:

 • pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba
 • pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

Pardavėjas gali sudaryti sąlygas vartotojui interneto svetainėje elektroniniu būdu pateikti dokumentus dėl nuotolinės sutarties atsisakymo. Šiuo atveju pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

Pareiga įrodyti, kad buvo laikytasi šių reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, tenka vartotojui.

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754. 

*Asociatyvi iliustracija. Nuotrauka iš Freepik

Daugiau naujienų

„JurisConsultus“ sėkmingai atstovavo klientą byloje dėl avanso grąžinimo pagal preliminariąją sutartį

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

SEMINARAS: „Kokia yra valdybos nauda verslui ir jo savininkams?“

Augant verslui svarstote, kada yra tinkamas laikas patikėti strateginius verslo sprendimus profesionalams.
Galvojate apie atsitraukimą nuo verslo?
Keliate klausimus ar norite pasisemti daugiau žinių, kaip tinkamai suformuoti valdybą, kuri padėtų verslui įgauti antrą kvėpavimą ir augti?
O gal jau esate kelyje tapti valdybos nariu?
Jurisconsultus ir GS Consult organizuojamame seminare pristatysime pagrindines valdybos narių funkcijas.
Aptarsime įmonių valdymo klausimus, remiantis ne tik gerąja praktika, bet ir atsižvelgiant į galimas rizikas ją valdant.
Šie mokymai skirti planuojantiems tapti valdybų nariais ar jau pradėjusiems šį karjeros kelią. Taip pat verslų savininkams ar organizacijų vadovams, kurie svarsto apie valdybos formavimą, jos tikrą poreikį ir nori sužinoti apie tai iš praktikų.
Grupėje bus ne daugiau nei 14 asmenų, tad turėsite pakankamai laiko drauge su lektoriais aptarti jums rūpimus klausimus, bei surasti tinkamus sprendimus pateiktoms situacijoms.

Mūsų partneriai

 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image