Pasikartojantys odontologijos klinikų patikrinimų scenarijai: ko iš to pasimokyti?

Lietuvoje veikia 2 053 privačios odontologijos klinikos, iš kurių net 80 % patenka į aukštą šešėlio rizikos grupę. Per 2019 metus Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) atliko 17 odontologijos klinikų operatyvių patikrinimų, tuo tarpu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) 2020 metų pradžioje vien per kelias savaites patikrino net 6 odontologijos klinikas.

VMI ir FNTT informuoja, kad 2020 metais odontologams skirs ypatingai didelį dėmesį, todėl tikėtina, kad per 2020 metus bus patikrintos iš esmės visos Lietuvos odontologijos klinikos.

Kas dažniausiai vertinama patikrinimų metu?

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) patikrinimų metu įprastai vertina ar odontologijos klinikoje yra tinkamai laikomasi buhalterinės apskaitos, kasos aparato eksploatavimo ir kasos pajamų orderio išrašymo taisyklių. Atliekant patikrinimus, priežiūros institucijos taip pat siekia nustatyti ar nėra darbo užmokesčio apskaičiavimo ir jo mokėjimo tvarkos bei darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo pažeidimų.

Atkreiptinas dėmesys, kad priežiūros institucijos patikrinimų metu ypatingą dėmesį skirs nustatymui ar odontologijos klinikos bei jose dirbantys odontologai turi privalomas licencijas verstis odontologijos veikla. Svarbu pažymėti, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Odontologijos praktikos įstatymo pakeitimams, odontologijos klinikoms ir odontologams licencijas išduos nebe Odontologų rūmai, o Valstybinė akreditavimo tarnyba. Licencijavimo funkcijų perleidimas Valstybinei akreditavimo tarnybai tikėtina lems ir griežtesnę odontologų veiklos priežiūrą.

„Praktikoje jau ne kartą esame susidūrę su situacija, kai ši kontrolės funkcija dėl licencijos turėjimo ar neturėjimo buvo atliekamo VMI operatyvaus patikrinimo aprėptyje. Tai sąlygoja tiesioginį ryšį su grynųjų pinigų, kasos operacijų taisyklių pažeidimais, už kuriuos įstaigų vadovams bei pačioms įstaigoms gresia ir baudžiamoji atsakomybė“,- teigia advokatų profesinės bendrijos „JurisConsultus“ advokatas, partneris Gilbertas Kinderevičius.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį norint išvengti sankcijų?

Remiantis dažniausiai praktikoje pasitaikančiais ir priežiūros institucijų nustatomais pažeidimais, už kuriuos odontologijos klinikai, jos vadovui ir odontologams taikomos sankcijos, patartina iš anksto pasitikrinti ar:

  • Buhalterinę apskaitą tvarkote laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Įvertinkite ar odontologijos klinikoje yra tinkamai apskaitomos visos gautos pajamos, ar užsakomi implantų, medžiagų kiekiai atitinka odontologijos klinikos deklaruojamas pajamas.
  • Odontologijos klinika ir joje dirbantys odontologai turi galiojančias licencijas verstis odontologijos veikla. Svarbu nepamiršti, kad licencija suteikia teisę užsiimti tik ta veikla, kuri yra nurodyta išduotoje licencijoje.
  • Laikotės kasos aparato eksploatavimo ir kasos pajamų orderio išrašymo taisyklių. Kasos aparatu apskaitytus pinigus rekomenduojama laikyti atskirai nuo asmeninių pinigų. Svarbu, kad kasos aparatu būtų registruojami visi atsiskaitymai ir visos paslaugų operacijos, grynųjų pinigų išmokėjimai, įdėjimai ir išėmimai iš kasos aparato.
  • Tinkamai vykdoma darbo laiko apskaita. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose turi būti fiksuojamas faktiškai išdirbtas darbuotojų darbo laikas.
  • Tinkamai apskaitote mokamą darbo užmokestį. Darbo užmokesčio apskaita turi būti vykdoma skaidriai, sąžiningai ir teisingai. Buhalterinėje apskaitoje privalote apskaityti visą darbuotojams išmokamą darbo užmokestį.

„Taikoma baudžiamoji, mokestinė, administracinė ar drausminė atsakomybė klinikų vadovams ir/ar pačioms klinikoms už minėtus pažeidimus, pasak kontroliuojančių institucijų, nėra veiksminga priemonė, ko pasėkoje, FNTT Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė siūlymą sveikatos paslaugas teikiančių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose įtvirtinti galimybę, nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus finansų sistemai padariusioms odontologijos klinikoms ir odontologams laikinai arba visiškai sustabdyti veiklos licencijas“,- sako p. Kinderevičius.

Kokių teisių nepamiršti?

Atminkite, kad VMI ar FNTT atliekamų patikrinimų metu visų pirma, Jūs turite teisę reikalauti, kad atvykę priežiūros institucijos atstovai prieš atliekant bet kokius veiksmus prisistatytų ir parodytų valstybės tarnautojo pažymėjimus bei pavedimą atlikti patikrinimą, kuris apibrėžia patikrinimo mąstą. Antra, atliekamame patikrinime Jūs turite teisę dalyvauti asmeniškai arba paskirti atstovą, išmanantį patikrinimo procedūrą reglamentuojančius teisės aktus ir galintį kontroliuoti, ar priežiūros institucijos tinkamai laikosi procedūrinių reikalavimų. Trečia, Jūs turite teisę aktyviai dalyvauti patikrinimo procese, t. y. reikšti prašymus, pastabas žodžiu ir/ar raštu dėl atliekamų veiksmų, taip pat savo pastabas pažymėti atliekamų veiksmų protokoluose bei pasidaryti visų paimamų ar surašomų dokumentų kopijas.

Svarbu nepamiršti, kad turimomis teisėmis reikia disponuoti protingai ir atliekamo patikrinimo metu visada bendradarbiauti su priežiūros institucijos atstovais.

 

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754.  

*Asociatyvi iliustracija. Nuotrauka iš Freepik

Daugiau naujienų

„JurisConsultus“ sėkmingai atstovavo klientą byloje dėl avanso grąžinimo pagal preliminariąją sutartį

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

SEMINARAS: „Kokia yra valdybos nauda verslui ir jo savininkams?“

Augant verslui svarstote, kada yra tinkamas laikas patikėti strateginius verslo sprendimus profesionalams.
Galvojate apie atsitraukimą nuo verslo?
Keliate klausimus ar norite pasisemti daugiau žinių, kaip tinkamai suformuoti valdybą, kuri padėtų verslui įgauti antrą kvėpavimą ir augti?
O gal jau esate kelyje tapti valdybos nariu?
Jurisconsultus ir GS Consult organizuojamame seminare pristatysime pagrindines valdybos narių funkcijas.
Aptarsime įmonių valdymo klausimus, remiantis ne tik gerąja praktika, bet ir atsižvelgiant į galimas rizikas ją valdant.
Šie mokymai skirti planuojantiems tapti valdybų nariais ar jau pradėjusiems šį karjeros kelią. Taip pat verslų savininkams ar organizacijų vadovams, kurie svarsto apie valdybos formavimą, jos tikrą poreikį ir nori sužinoti apie tai iš praktikų.
Grupėje bus ne daugiau nei 14 asmenų, tad turėsite pakankamai laiko drauge su lektoriais aptarti jums rūpimus klausimus, bei surasti tinkamus sprendimus pateiktoms situacijoms.

Mūsų partneriai

  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image