Įmonės steigimo procedūra: praktiniai patarimai

Neabejotina, kad naujo verslo kūrimas – tai kruopštus, atsakingas ir rizikingas procesas, iš pradedančiųjų verslininkų reikalaujantis ne tik aiškios būsimo verslo vizijos, t. y. konkrečios komercinės idėjos, bet ir išsamaus planuojamos įmonės veiklos įvertinimo, galimų rizikų nustatymo, gamybinių, rinkodarinių, finansinių aspektų vertinimo bei rinkos analizės.

Taigi, jeigu Jūs manote, kad sukūrėte puikią verslo idėją, įvertinote galimas rizikas, parengėte išsamų verslo planą, sukaupėte reikiamą finansinę paramą, subūrėte bendraminčių komandą – atėjo metas išsirinkti Jūsų verslui palankiausią teisinę formą (t. y. vykdyti individualią veiklą ar steigti juridinį asmenį) ir atlikti formalias verslo steigimo procedūras.

Manytina, kad verslo poreikius tinkamiausiai atitinkančios teisinės formos pasirinkimas yra viena iš kuriamo verslo sėkmės ir efektyvios plėtros užtikrinimo priemonių. Nuo pasirinktos teisinės formos priklausys Jūsų galimybės gauti didesnį ar mažesnį pelną, pritraukti papildomą finansavimą ir investicijas, efektyviai plėtoti ir vystyti verslą, taip pat konkuruoti pasirinktoje srityje. Renkantis palankiausią teisinę formą, taip pat reikalinga įvertinti tokius aspektus kaip planuojamos užsiimti veiklos pobūdis – jos mastas ir sudėtingumas, su veiklos vystymu susijusi rizika, galinti lemti steigėjų atsakomybės klausimą; reikalingo kapitalo dydis ir papildomo finansavimo poreikis, mokestinio reglamentavimo aspektai ir verslo pabaigos perspektyvos.

Anot advokatų profesinės bendrijos JurisConsultus teisininkės Aidos Stankevičiūtės, pažymėtina, kad viena iš populiariausių ir dažniausiai pasirenkamų teisinių formų – uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB), esanti puikiu pasirinkimu smulkiam ir vidutiniam verslui, kurio planuojama vykdyti veikla yra susijusi su didesne rizika (UAB yra taikoma ribota civilinė atsakomybė), spartesnėmis vystymosi galimybėmis, sąlygojančiomis papildomo finansavimą būtinybę ir investicijų pritraukimą, efektyvaus verslo valdymo poreikiu ir neribotu veiklos tęstinumu (kiekvienas dalyvis (akcininkas) gali perleisti nuosavybės teises į akcijas kitam asmeniui, kartu perduodamas ir visas akcijų suteikiamas teises).

Visgi, teisinės formos pasirinkimas yra tik vienas iš tarpinių žingsnių naujo verslo kūrimo procese. Siekiant tinkamai užbaigti aukščiau minėtą procesą, yra būtina atlikti formalias UAB įsteigimo procedūras, kurios dažnam pradedančiajam verslininkui atrodo painios ir sudėtingos. Atsižvelgiant į tai, toliau yra pateikiama susisteminta UAB įsteigimo procedūros eiga ir pagrindiniai patarimai, kuriais turi būti vadovaujamasi norint tinkamai įsteigti UAB:

 1. Pavadinimo sudarymas. Kaip ir kiekvienas juridinis asmuo, taip ir Jūsų steigiama UAB privalo turėti pavadinimą. Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinktas pavadinimas turi atitikti lietuvių bendrinės kalbos normas, neprieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei, neklaidinti visuomenės dėl jo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, įregistruotus ar pripažintus žinomais prekių ženklus. Taip pat pažymėtina, kad yra galimybė pateikti prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl laikino pavadinimo įtraukimo į Juridinių asmenų registrą (JAR-5). Tokiu atveju steigiamos UAB pavadinimas yra įrašomas į Juridinių asmenų registrą ir jam suteikiama 6 mėnesių apsauga. Manytina, kad laikino pavadinimo įtraukimas į Juridinių asmenų registrą yra naudingas ne tik dėl to, kad tokiu pavadinimu įregistruoti juridinio asmens negalės kiti subjektai, bet ir dėl to, kad taip pašalinama rizika, jog paskutiniame įmonės steigimo etape, pateikiant notarine tvarka patvirtintus dokumentus, Juridinių asmenų registras priims sprendimą neįsteigti įmonės dėl netinkamai pasirinkto pavadinimo.
 2. Buveinės adreso pasirinkimas. Pasirenkant steigiamos UAB buveinės adresą, reikalinga atkreipti dėmesį, kam nuosavybės teise priklauso patalpos, kuriose bus steigiamos UAB buveinė. Tuo atveju, jeigu jos nuosavybės teise priklauso kitiems asmenims (t. y. ne steigėjams), yra būtina gauti patalpų savininkų sutikimą suteikti patalpas aukščiau nurodytam tikslui. Tuo atveju, jeigu patalpos yra įkeistos – bus reikalingas ir kreditoriaus sutikimas.
 3. Steigimo akto (kai yra vienas steigėjas) arba steigimo sutarties (kai yra daugiau nei vienas steigėjas).
 4. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas ir minimalaus įstatinio kapitalo apmokėjimas. Kaupiamoji sąskaita yra atidaroma bet kuriame banke pateikus įmonės steigimo sutartį ir įgaliojimą, jei įgaliojimai nėra suteikti pagal steigimo sutartį. Į atidarytą kaupiamąją sąskaitą turi būti įmokamas UAB įsteigimui reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, t. y. 2500 Eur. Įmokėjus aukščiau nurodytą sąskaitą, bankas išduoda pažymą, patvirtinančią įstatinio kapitalo sudarymą.
 5. Įstatų parengimas.
 6. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Jo metu yra patvirtinami parengti įstatai, išrenkami įmonės organų nariai, suteikiami įgaliojimai atstovauti Juridinių asmenų registre. Pažymėtina, kad UAB steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo UAB organo nariai.
 7. Juridinių asmenų registrui reikalingų Juridinių asmenų registro formų užpildymas.
 8. Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui.

Vertinga paminėti, jog UAB taip pat gali būti steigiama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Tokiu atveju UAB įsteigimo procesas yra ne tik gerokai spartesnis (užtrunka apie 3 d. d.), nes yra naudojamasi pavyzdiniais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintais įmonių steigimo dokumentais, todėl patiems steigėjams nereikia rūpintis jų paruošimu bei kreiptis į notarą dėl jų patvirtinimo, bet ir pigesnis (palyginimui internetu įsteigti UAB kainuotų 73,56 Eur, tuo tarpu,jeigu būtų naudojamasi notaro paslaugomis, UAB įsteigimui papildomai reikėtų skirti apie 200 Eur).

Visgi, reikalinga atkreipti dėmesį, kad steigiant UAB elektroniniu būdu, visiems jos steigime dalyvaujantiems asmenims yra būtina turėti elektroninį parašą; patalpos, kuriose bus registruojama steigiamos UAB buveinė negali būti areštuotos; įstatinis kapitalas sumokamas tik pinigais, o ne turtu bei, kaip jau buvo minėta, turi būti naudojamasi pavyzdiniais įmonių steigimo dokumentais.

Taigi, nepaisant to, kad UAB steigimas internetu yra gerokai spartesnis ir pigesnis, visgi manytina, jog šis būdas yra naudingas tiems steigėjams, kuriems iš esmės nėra aktualūs tam tikri nestandartiniai verslo sprendimai. Priešingu atveju yra naudinga kreiptis į teisininkus, kurie suteiks išsamią konsultaciją ir parengs įmonės įsteigimui reikalingus dokumentus, labiausiai atitinkančius būtent Jūsų verslo poreikius.

 

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju turėtumėte kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.ltarba tel. +370 645 05754.      

Daugiau naujienų

„JurisConsultus“ sėkmingai atstovavo klientą byloje dėl avanso grąžinimo pagal preliminariąją sutartį

Atstovavome atsakovą ginče dėl 60 000 EUR avanso pagal preliminariąją sutartį grąžinimo, kuomet būsimasis nekilnojamojo turto pirkėjas nesudarė pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

SEMINARAS: „Kokia yra valdybos nauda verslui ir jo savininkams?“

Augant verslui svarstote, kada yra tinkamas laikas patikėti strateginius verslo sprendimus profesionalams.
Galvojate apie atsitraukimą nuo verslo?
Keliate klausimus ar norite pasisemti daugiau žinių, kaip tinkamai suformuoti valdybą, kuri padėtų verslui įgauti antrą kvėpavimą ir augti?
O gal jau esate kelyje tapti valdybos nariu?
Jurisconsultus ir GS Consult organizuojamame seminare pristatysime pagrindines valdybos narių funkcijas.
Aptarsime įmonių valdymo klausimus, remiantis ne tik gerąja praktika, bet ir atsižvelgiant į galimas rizikas ją valdant.
Šie mokymai skirti planuojantiems tapti valdybų nariais ar jau pradėjusiems šį karjeros kelią. Taip pat verslų savininkams ar organizacijų vadovams, kurie svarsto apie valdybos formavimą, jos tikrą poreikį ir nori sužinoti apie tai iš praktikų.
Grupėje bus ne daugiau nei 14 asmenų, tad turėsite pakankamai laiko drauge su lektoriais aptarti jums rūpimus klausimus, bei surasti tinkamus sprendimus pateiktoms situacijoms.

Mūsų partneriai

 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image