COVID-19: sprendimai maitinimo įstaigoms, kad turėtume kur sugrįžti pavalgyti

Draudimas organizuoti veiklą įprastu būdu, ženkliai kritusios pajamos, nesumažėję įsipareigojimai ir neaiškios valstybės paramos galimybės – tai dėl ko paskelbus karantiną Lietuvoje dėl plintančio koronaviruso (COVID-19), maitinimo įstaigos, t.y. restoranai, kavinės, barai, naktiniai klubai ir kt., priverstos rinktis ar laikinai veiklą sustabdyti, ar ieškoti sprendimų veiklos perorganizavimui.

Vienu ar kitu atveju nuostoliai neišvengiami ir kai kuriems maitinimo tinklams siekia net iki 90 proc. negauto pelno. Iš to seka, jog restoranas susidurs su sunkumais mokant atlyginimus darbuotojams, gali vėluoti atsiskaitymai su tiekėjais bei likti neįvykdyti sutartiniai įsipareigojimai prieš nuomotoją. Advokatų profesinės bendrijos „JurisConsultus“ advokatas Gilbertas Kinderevičius pateikia esminius aspektus, ką turėtų žinoti maitinimo įstaigos, siekiančios išsaugoti verslą.

Darbo santykiai

 • Restoranų tinklų savininkai, kaip darbdaviai turi žinoti, jog savo darbuotojams, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos gali skelbti prastovas ir už tai iš valstybės gauti kompensaciją, t. y. subsidiją, kurios dydis siektų 90 proc. darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio, tačiau skiriamos subsidijos dydis negalės būti didesnis kaip minimali mėnesinė alga (607 Eur.). Prastovos laikotarpiu darbuotojui turi būti mokama taip pat ne mažiau kaip minimali mėnesinė alga. Dėl subsidijos gavimo darbdavys nuo balandžio 5 d. galės teikti prašymus Užimtumo tarnybai. Išmokos bus kompensuojamos iš Garantinio fondo lėšų.

Mokesčių lengvatos

 • Maitinimo įstaigos, jeigu laikinai nevykdo veiklos, t. y. nesudaro ir nevykdo jokių sandorių, atsiskaitymų su ūkio subjektais, taip pat negauna pajamų, gali būti laikinai atleidžiamos nuo mokesčio deklaracijos ar kitų reikiamų dokumentų pateikimo.
 • Svarbu žinoti, jog nukeltas avansinio pelno mokesčio už 2020 m. I ketvirtį deklaravimo ir sumokėjimo terminas, t. y. vietoje buvusios kovo 16 d., dabar yra kovo 30 d.
 • VMI ir Sodra netaikys išieškojimo veiksmų ir neskaičiuos delspinigių neigiamą poveikį patyrusioms maitinimo įstaigoms, nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po šių metų kovo 16 d., t. y. po karantino paskelbimo. Tai galios, kol bus atšaukta ekstremalioji situacija.
 • Maitinimo įstaigos, kaip ir bet kuris kitas verslo subjektas, jeigu turi laikinų finansinių sunkumų gali kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu sudaryti mokestinę paskolos sutartį, kuria mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremalios situacijos pabaigos ir toliau būti mokami pagal sutartimi sulygtą grafiką (mokesčio mokėtojas gali paprašyti intensyvesnio mokesčio mokėjimo).
 • Kiekviena maitinimo įstaiga taip pat turėtų pasitikrinti, ar ji yra įtraukta į tiesioginį neigiamą poveikį, dėl COVID-19 patyrusių mokesčių mokėtojų sąrašą. Jei taip, joms automatiškai nebus vykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas, bus taikomas atleidimas nuo delspinigių, o sudarius mokestinės paskolos sutartį – nebus skaičiuojamos palūkanos. Jeigu vis tik maitinimo įstaiga savęs minėtame sąraše neras, ji galės pateikti nustatytos formos prašymą dėl mokestinių lengvatų taikymo. Pasitikrinti, ar esate įtrauktas į sąrašą galima paspaudus šią nuorodą: https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19

Atsiskaitymai su tiekėjais ir nuomotojais

 • Jeigu maitinimo įstaiga negali tinkamai vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų su tiekėjais (su jais atsiskaityti), pirmiausia ir šiuo atveju svarbiausia, turi kuo skubiau informuoti tiekėją apie atsiradusias aplinkybes, kurios šalies mastu paskelbus ekstremalią situaciją, gali būti pripažintos nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis. Taip pat svarbu, jog maitinimo įstaiga imtųsi visų būtinų veiksmų, siekdama įvykdyti atsiskaitymus ar kitus sutartinius įsipareigojimus, o tik tuomet, kai dėl susidariusios situacijos objektyviai to padaryti neįmanoma, pasitelkti nenugalimos jėgos aplinkybės, antraip bus sunku įrodyti, jog nebuvo piktnaudžiaujama nenugalimos jėgos aplinkybėmis.
 • Antra, maitinimo įstaiga, susidūrusi su aplinkybėmis, dėl kurių jai sunku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, turi teisę prašyti pakeisti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų sąlygas, t. y. galima prašyti atidėti atsiskaitymus su tiekėjais bei keisti įsigyjamų prekių kiekį ir (ar) sumažinti nuomos mokesčio dydį ekstremalios situacijos laikotarpiu, tačiau tam, kad būtų galima pasinaudoti šia galimybe, reikia, kad situacija atitiktų žemiau pateiktas sąlygas:
 1. aplinkybės, dėl kurių sunku vykdyti įsipareigojimus tapo žinomos tik po sutarties sudarymo;
 2. sudarant sutartį šalis protingai negalėjo numatyti, jog tokios aplinkybės susiklostys;
 3. sutarties šalis negali kontroliuoti aplinkybių;
 4. nebuvo prisiimta rizika dėl aplinkybių atsiradimo.
 • Esamu atveju, dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės LR Vyriausybės nustatyti ribojimai atitinka šias sąlygas, todėl jeigu dėl sutarties sąlygų keitimo susitarti nepavyksta, svarbu nepamiršti, jog visada galima kreiptis į teismą ir prašyti nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas, tačiau kol nėra sprendimo, sutartinius įsipareigojimus būtina vykdyti tokia apimti, kokia gali įvykdyti.
 • Trečia, maitinimo įstaigos, vykdančios savo veiklą prekybos ar laisvalaikio centrų patalpose, turėtų papildomai žinoti, jog neišgalint atsiskaityti su nuomotoju ir nepavykstant susitarti dėl nuomos sutarties sąlygų pasikeitimo, itin svarbus yra tarpusavio bendradarbiavimas, tiek bandant susitarti dėl jau minėtų nuomos sutarties sąlygų pakeitimo, tiek ir nepavykus sutarti ir kreipiantis į teismą.

 

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754. 

 

 

 

Daugiau naujienų

Po beveik 2 metus trukusių teisminių procesų, „JurisConsultus“ sėkmingai apgynė neteisėtai atleisto darbuotojo interesus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2021 m. vasario 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-248/2021 paliko galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kuriuo jau apeliacinės instancijos teisme darbuotojo atleidimas buvo pripažintas neteisėtu, darbuotojo naudai priteistos išmokos susijusios su neteisėtu darbo santykių nutraukimu bei patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Šia nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padėjo galutinį tašką ilgai besitęsusiame buvusio darbuotojo ir darbdavio UAB „Kautra Cargo“, kuris žiniasklaidoje buvo nušviestas dar 2019 m. pradžioje.

Vartotojų internetu įsigytų prekių keitimas ir grąžinimas: ką svarbu žinoti prekybą internetu vykdančiam verslui?

Visame pasaulyje paskelbta Covid-19 pandemija ir su ja susiję ekonominės veiklos apribojimai lėmė itin spartų elektroninės prekybos augimą. Kartu su tuo išaugo ir ginčų dėl nuotoliniu būdu įsigytų prekių tarp internetinių parduotuvių valdytojų ir vartotojų skaičius. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) duomenimis vartotojai vis dažniau kreipiasi dėl pardavėjų nepagrįstai taikomų internetu įsigytų prekių grąžinimo apribojimų bei teisės aktuose nenumatytų mokesčių, išlaidų priskyrimo vartotojams.
Kokias aplinkybes pardavėjas turėtų įvertinti vartotojui pateikus prašymą pakeisti/grąžinti internetu įsigytą kokybišką prekę?

Mūsų partneriai

 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image
 • partner image