Atnaujinti odontologijos klinikų darbuotojų tyrimų dėl COVID-19 organizavimo reikalavimai

Daugelis sveikatos priežiūros įstaigų vadovų iki šiol nėra įgyvendinę jiems numatyto įpareigojimo – su savivaldybe suderinti ir patvirtinti profilaktinio COVID-19 ligos tyrimo atlikimo organizavimo tvarką. Žinia, toks reikalavimas taikomas ne tik visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, bet ir odontologijos paslaugas teikiančioms klinikoms ar kabinetams.

Siekiant tinkamai valdyti ekstremaliąją situaciją ir užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui nacionaliniu lygmeniu, priimami įvairūs sprendimai, nustatantys daugiau įpareigojimų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo tvarkai. Vienas tokių – dar 2020 m. gegužės 29 d. LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo priimtas sprendimas Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo” (patikslinta redakcija 2020 m. lapkričio 19 d.). Nors sprendimas priimtas daugiau nei prieš pusmetį, daugelis sveikatos priežiūros įstaigų vadovų nėra įgyvendinę jiems numatyto įpareigojimo – su savivaldybe suderinti ir patvirtinti profilaktinio COVID-19 ligos tyrimo atlikimo organizavimo tvarką. Žinia, toks reikalavimas taikomas visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, tarp jų ir odontologijos paslaugas teikiančioms klinikoms ar kabinetams.

Rengiant profilaktinio COVID-19 ligos tyrimo atlikimo organizavimo tvarką būtina numatyti, kad:

  • tiriami darbuotojai būtų atrenkami iš visų įstaigos padalinių, kuriuose turimas tiesioginis kontaktas su pacientais;
  • tas pats darbuotojas profilaktiškai būtų tiriamas ne dažniau kaip 1 kartą per 2 savaites;
  • ėminių paėmimas darbuotojams galėtų būti atliekamas įstaigoje arba mobiliuosiuose punktuose;
  • per savaitę turėtų būti ištiriama nuo 10 iki 20 proc. visų įstaigos darbuotojų.

2020 m. gruodžio 2 d. LR Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. 2786 patikslintos tam tikros tyrimo atlikimo organizavimo sąlygos. Sprendime numatyta, jog profilaktinio COVID-19 ligos tyrimo atlikimo organizavimo tvarką privalomai turi pasirengti tik tos įstaigos, kurios turi daugiau nei 10 darbuotojų, turinčių kontaktą su pacientais. Taip pat nurodyta, jog tose įstaigose, kuriose dirba 10 arba mažiau darbuotojų, tyrimai turėtų būti organizuojami tokiu dažnumu, kad tas pats darbuotojas profilaktiškai būtų tiriamas ne dažniau kaip kas 5 savaites.

Atkreipiame dėmesį, jog kiekviena savivaldybė gali nustatyti griežtesnius ir detalesnius reikalavimus vietos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, įskaitant odontologijos klinikas ir kabinetus, dėl jų darbuotojų profilaktinių COVID-19 ligos tyrimų atlikimo tvarkos. Dėl šios priežasties, rengiant profilaktinio COVID-19 ligos tyrimo atlikimo organizavimo tvarką rekomenduojame susipažinti su atitinkamos savivaldybės reikalavimais. Pažymime ir tai, jog profilaktiniai COVID-19 tyrimai sveikatos priežiūros specialistams atliekami nemokamai.

Atsižvelgiant į tai, jog COVID-19 ligos virusas perduodamas kontaktiniu, oro lašeliniu būdu ir seilėse nustatomi dideli viruso kiekiai bei tai, jog odontologinių procedūrų metu su pacientu yra tiesioginis kontaktas, dėl kurio ore susidaro dideli kiekiai lašelių, odontologai laikomi turinčiais itin didelę riziką užsikrėsti. Dėl šios priežasties, net ir toms odontologijos klinikoms ir kabinetams, kuriuose dirba vos keli darbuotojai, rekomenduojame pasirengti profilaktinio COVID-19 ligos tyrimo atlikimo organizavimo tvarką arba nusistatyti minimalias tyrimo atlikimo gaires.

Įstaigoje esant tik vienam darbuotojui ar keliems darbuotojams, tvarkoje ar gairėse galėtų būti nustatytas to vieno ar kelių darbuotojų profilaktinio COVID-19 ligos tyrimo atlikimo periodiškumas, numatant kas kiek savaičių tai bus atliekama, taip pat nustatytas darbuotojų tyrimo atlikimo eilės pasiskirstymas, tyrimo laiko ir rezultatų fiksavimas ir pan. Tokios tvarkos patvirtinimas atsakingų institucijų vykdomo patikrinimo metu padėtų išvengti nesklandumų, nes palengvintų įrodinėjimo naštą, jog visų sveikatos priežiūros įstaigoms keliamų reikalavimų yra laikomasi sąžiningai ir atsakingai.

Įvertinus nepalankią ir vis prastėjančią COVID-19 epidemiologinę situaciją Lietuvoje, tinkamas asmens sveikatos priežiūros specialistų tyrimų dėl COVID-19 ligos atlikimo reglamentavimas gali efektyviai padėti apsaugoti įstaigos darbuotojus bei sumažinti užsikrėtimų skaičių. Dėl šios priežasties, rengiant atsitiktinio įstaigos darbuotojų tyrimo dėl COVID-19 ligos organizavimo tvarką rekomenduojama apgalvoti tokius aspektus, kaip įstaigos dydis (padalinių, darbuotojų skaičius), įstaigos vieta (įvertinti, ar patogiau tyrimo atlikimą organizuoti mobiliuosiuose punktuose ar pačioje įstaigoje), darbuotojų darbo laiko organizavimas, darbuotojų atrinkimo tvarka, informacijos apie tyrimus atlikusius darbuotojus fiksavimas ir pan. Rengiant tvarką atidus dėmesys šiems ir panašiems aspektams padės užtikrinti sklandų, efektyvų ir operatyvų darbuotojų tyrimo dėl COVID-19 ligos atlikimo procesą, suteiks aiškumo, kas tikėtina taip pat bent kiek sumažins darbuotojų emocinę įtampą.

 

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754. 

Daugiau naujienų

JurisConsultus darbui ofise Kauno centre ieškome biuro administratorės (-iaus).

Kviečiame susipažinti, jei Tau taip pat artimi mūsų komandos darbo principai:
– platus požiūris,
– išsami analizė,
– partnerystė ir dialogas,
– maksimali kompetencija,
– resursų tausojimas,
– atsakomybė,
– atvirumas,
– ambicingas profesionalumas,
– individualūs sprendimai.

Po beveik 2 metus trukusių teisminių procesų, „JurisConsultus“ sėkmingai apgynė neteisėtai atleisto darbuotojo interesus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2021 m. vasario 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-248/2021 paliko galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kuriuo jau apeliacinės instancijos teisme darbuotojo atleidimas buvo pripažintas neteisėtu, darbuotojo naudai priteistos išmokos susijusios su neteisėtu darbo santykių nutraukimu bei patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Šia nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padėjo galutinį tašką ilgai besitęsusiame buvusio darbuotojo ir darbdavio UAB „Kautra Cargo“, kuris žiniasklaidoje buvo nušviestas dar 2019 m. pradžioje.

Mūsų partneriai

  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image