2021 m. elektroninės prekybos verslui atneš PVM apmokestinimo pokyčius

2017 m. gruodžio 5 d. priimta Tarybos direktyva (ES) 2017/2455 ir 2019 m. lapkričio 21 d. priimta Tarybos direktyva (ES) 2019/1995 nustato pakeitimus susijusius su nuotoline prekyba prekėmis tiek Europos Sąjungos (toliau – ES) viduje, tiek iš trečiųjų valstybių.

Šių direktyvų nuostatos į Lietuvos Respublikos teisę turi būti perkeltos iki 2021 m. birželio 30 d., o taikomos nuo 2021 m. liepos 1 d.

Šiuo tikslu Lietuvos Respublikos Seime šiuo metu yra svarstomas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas (toliau – PVM įstatymo projektas). Nauji pakeitimai yra aktualūs tiek įmonėms, vykdančioms nuotolinę prekybą, tiek ir skubių siuntų vežėjams gabenantiems nedidelės vertės siuntas iš trečiųjų šalių į ES.

 

ES vidaus nuotolinei prekybai pradedama taikyti speciali vieno langelio sistema (OSS)

Advokatų kontoros „JurisConsultus“ teisininkė Gerda Tautkuvienė teigia, jog pagal dabar galiojančią tvarką, vienoje ES šalyje įsisteigę pardavėjai, nuotoliniu būdu parduodami prekes kitų ES šalių vartotojams ir viršydami tam tikras nustatytas pardavimų pajamų ribas, privalo tiesiogiai registruotis PVM mokėtojais ir mokėti PVM kiekvienoje ES šalyje, kurioje tos ribos yra viršytos.

Įsigaliojus naujiems reikalavimams bus taikoma metinė slenkstinė 10 000 Eur riba (bendra pardavėjų tiekiamų prekių vertė be PVM per vienerius metus), kurią viršijus nuotolinės prekybos subjektai galės taikyti specialią vieno langelio sistemą (OSS). Ši sistema suteiks galimybę pardavėjams PVM mokėtojais užsiregistruoti tik vienoje ES šalyje, kuri surinks ir paskirstys kitoms ES šalims priklausantį PVM. Kadangi nuotolinę prekybą vykdantiems subjektams nebereikės registruotis PVM mokėtojais skirtingose šalyse, tokiu būdu bus sumažinta jiems tenkanti administracinė našta.

 

PVM surinkimo būdai į ES importuojant smulkias siuntas

Šiuo metu į ES iš trečiųjų šalių importuojamos prekės, kurių vertė neviršija 22 Eur, yra neapmokestinamos importo PVM. Nuo 2021 m. liepos 1 d. ši lengvata bus panaikinta, t. y. į ES iš trečiųjų šalių importuojamos prekės jau nuo vieno euro cento bus apmokestinamos importo PVM.

Panaikinus importo PVM lengvatos taikymą smulkioms prekių siuntoms, PVM surinkimui importuojant nedidelės vertės siuntas (kurių vertė neviršija 150 Eur) bus taikomos specialios taisyklės:

1. Importuojamų prekių schema

Taikant šią schemą pareigą prekių pardavimo metu apmokestinti prekes PVM ir jį surinkti iš pirkėjų turės:

  • Pardavėjas (ES ar ne ES įsisteigęs) per savo el. prekyvietę parduodantis prekes, esančias ne ES šalyje, fiziniam asmeniui esančiam ES šalyje;
  • prekyvietė (ES ar ne ES įsisteigusi), jeigu pardavėjas (ES ar ne ES įsisteigęs) per šią el. prekyvietę parduoda prekes, esančias ne ES šalyje, fiziniam asmeniui, esančiam ES šalyje.

Pažymėtina, jog importuojamų prekių schema bus taikoma tik tuo atveju, jeigu nuotolinę prekybą vykdantis pardavėjas ar el. prekyvietė pasirinks šią schemą taikyti, kitu atveju ji nebus taikoma. Jeigu pardavėjas ar el. prekyvietė yra įsikūrę už ES teritorijos ribų, tam, kad galėtų taikyti importuojamų prekių schemą jie privalės pasiskirti jiems atstovaujantį, ES įsisteigusį importo tarpininką (pvz. kurjerį, pašto agentą ar muitinės tarpininką). Naudojantis importuojamų prekių schema, pardavėjas, el. prekyvietė ar jų tarpininkas surinktą PVM privalės sumokėti registravimosi ES šalyje, kuri vėliau surinktą PVM paskirtys kitoms ES šalims.

2. Speciali importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūra

Pardavėjui ar el. prekyvietei nepasirinkus taikyti anksčiau jau minėtos importuojamų prekių schemos, prekėms, kurių vertė neviršija 150 eurų, bus taikoma speciali importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūra. Šią procedūrą turės pareigą taikyti prekes, kurių siuntimas ar gabenimas baigiasi ES šalyje, muitinei pateikiantis asmuo, kuris jas deklaruos asmens, kuriam šios prekės skirtos, naudai, išskyrus tam tikras išimtis.

Svarbu pažymėti, jog PVM įstatymo projektas įtvirtinta griežtesnę deklarantams taikomą atsakomybę nei numatyta įgyvendinamose ES Tarybos direktyvose. PVM įstatymo projekto 11516 straipsnio 3 dalies 3 punktas nustato, kad asmuo pateikiantis prekes muitinei, t. y. deklarantas (pvz. skubių siuntų vežėjas), ir asmuo, kuriam prekės skirtos (prekių gavėjas) solidariai atsako už importo PVM sumokėjimą muitinei. Neatsižvelgiant į tai, ar deklarantas bus surinkęs importo PVM iš prekių gavėjo, jis importo PVM privalės sumokėti per teisės aktuose numatytus terminus.

 

Įsigaliojus minėtiems pakeitimams, įmonės, vykdančios nuotolinę prekybą ES viduje, patirs mažesnes PVM prievolių vykdymo išlaidas. Panaikinus smulkių siuntų importui taikomą neapmokestinimą importo PVM, priklausomai nuo pasirinktos PVM surinkimo schemos, nuotolinę prekybą vykdantiems subjektams, skubių siuntų vežėjams bei pašto paslaugų teikėjams bus taikomos papildomos pareigos, kartu išplečiant jų atsakomybę.

 

Šis teisininko komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant individualios teisinės konsultacijos konkrečiu atveju, kreiptis į advokatų profesinę bendriją „JurisConsultus“ el. paštu info@jurisconsultus.lt arba tel. +370 645 05754. 

Daugiau naujienų

JurisConsultus darbui ofise Kauno centre ieškome biuro administratorės (-iaus).

Kviečiame susipažinti, jei Tau taip pat artimi mūsų komandos darbo principai:
– platus požiūris,
– išsami analizė,
– partnerystė ir dialogas,
– maksimali kompetencija,
– resursų tausojimas,
– atsakomybė,
– atvirumas,
– ambicingas profesionalumas,
– individualūs sprendimai.

Po beveik 2 metus trukusių teisminių procesų, „JurisConsultus“ sėkmingai apgynė neteisėtai atleisto darbuotojo interesus.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2021 m. vasario 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-25-248/2021 paliko galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kuriuo jau apeliacinės instancijos teisme darbuotojo atleidimas buvo pripažintas neteisėtu, darbuotojo naudai priteistos išmokos susijusios su neteisėtu darbo santykių nutraukimu bei patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Šia nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padėjo galutinį tašką ilgai besitęsusiame buvusio darbuotojo ir darbdavio UAB „Kautra Cargo“, kuris žiniasklaidoje buvo nušviestas dar 2019 m. pradžioje.

Mūsų partneriai

  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image
  • partner image